За нас

Мото:

БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН ПИШЕ СВОЯТА СТОРИЯ СЪВРЕМЕННОБЪЛГАРСКА“, ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ , НО ЗА НЕЯ!"

Българското училище към Посолството на Република България във Великобритания съществува повече от 25 години. Историята и настоящето му са пример за истинско възрожденско себеотрицaние, благодарение на което в момента то е най-голямото българско училище в чужбина.

В нашето училище се провеждат занятия всеки ден по следните предмети:

  • Български език и литература (1 -12клас),
  • История на България (3 - 6 клас)
  • Роден край (1 клас)
  • Околен свят (2 клас)

Провеждат се занимания за предучилищна подготовка на деца от 4 до 6 години и извънучилищна подготовка по народно пеене и народни танци.

Училището се помещава в сградата на Българското посолство в Лондон, адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL. То разполага с три стаи, предоставени от посолството за безплатно ползване – две класни стаи и една за родителите, където могат да изчакват децата, докато траят заниманията по класове.

Поради връзката с посолството и централното си разположение в Лондон с много добри транспортни връзки, училището години наред привлича множество българи, които предпочитат да поверят обучението на децата си в опитни ръце. Училището е лицензирано от Министерството на образованието, младежта и науката и се подпомага финансово по Постановление 334 на МС от 2011 г. Включено е в списъка на МОМН за българските съботно-неделни училища в чужбина. Свидетелствата за завършен клас се признават в България.

Българското училище към Посолството на България в Лондон е член на Aсоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), която цели обединяване и подпомагане на българските училища извън България; представителство и защита на правата и интересите на членовете на асоциацията пред съответните държавни институции; съдействие на членовете на асоциацията в обмена на педагогически опит, методически и образователни практики и много др.

Директорката на Българското училище към Посолството на Р България в Лондон г-жа Снежина Мечева е съосновател на АБУЧ и говорител на асоциацията.