В помощ на ученика

Образователни продукти, специално създадени за българските училища в чужбина

„Методически разработки по старобългарска литература” (в помощ на преподавателите и учениците от 9 клас в българските училища в чужбина”), автор – г-жа Здравка Владова – Момчева, поет и писател, преподавател по български език и литература в Българското училище към Посолството на България в Лондон.

Помагалото „Методически разработки по старобългарска литература“ е написано от авторката с идеята да приложи дългогодишния си преподавателски опит в системата на английското образование, който да допринесе за изравняване на стандартите на обучение, поставени като изисквания в глобалната концепция по образованието на обединена Европа.

Read more...

Учебна програма

Вижте учебната програма за 2013 - 2014 г.

programa