Учебна година 2017 - 2018

Програма на Българското училище към Посолството на България в Лондон, Великобритания за учебната 2017/2018 г.:

ПОНЕДЕЛНИК

1 клас: 16.45 – 18.30 Бългaрски език

           18.35 – 19.10 Роден край

2 клас: 17.45 – 18.25 Околен свят

           18.30 – 20.15 Български език

ВТОРНИК

3 клас: 16.45 - 18.30 - Български език

           18.30- 19.25- Човекът и обществото

4 клас: 17.30 - 18.25 - Човекът и обществото

           18.30 - 20.15 - Български език

СРЯДА

5 клас: 16.45 - 18.30 - Български език

           18.30 - 19.45– История/География

6 клас: 17.10 - 18.25 - История/География

           18.30 - 20.15 - Български език

ЧЕТВЪРТЪК

7 клас: 17.00 – 19.30 – Български език и литература

                                       История/География

ПЕТЪК

8 клас:  17.00 – 19.30 – Български език и литература

СЪБОТА – ГИМНАЗИАЛЕН КУРС

9 клас : 10.30 – 12.00 ч. – Български език и литература

10 клас: 12.15 – 13.45 ч.– Български език и литература

11 клас: 14.00 – 15.30 ч. – Български език и литература

12 клас: 15.45 – 17.15 ч. – Български език и литература

НЕДЕЛЯ – ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА „АЗБУКАРЧЕ”

4/5 – годишни: 10.00 – 12.00 ч.

6 – годишни:  12.15– 14.15 ч.

НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

Начало на учебната година за 1 -ви клас: 15.09.2017г. от 18.00 часа - откриване на учебната година с тържество в салоните на Българското посолство в Лондон. 

Начало на учебната година за другите класове:

- 2-ри клас:  18.09.2017 г.;

- 3-ти и 4-ти: 19.09.2017 г.;

- 5 и 6-ти: 13.09.2017 г.;

- 7-ми: 14.09.2017 г.;

- 8-ми: 22.09.2017;

- 9-12 клас: 16.09.2017г.;

- групи "Азбукарче": 17.09.2017 г.

 

Край на учебната година: датите ще бъдат уточнени допълнително

 

 

Ваканции:

Коледна: от 21 декември 2017 г.  до 3 януари 2018 г., включително.                             

Великденска: 30 март– 12 април 2018 г., включително.

 

При възникнали извънредни обстоятелства са възможни промяна на датите на ваканциите и края на учебната година.