Приятели

Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) - Асоциацията подпомага дейността на българските училища и образователни центрове извън България и популяризира българския език и култура.

Основни цели на Асоциацията:

  • Популязиране на българския език и култура в чужбина.
  • Обединяване на българските училища по света.
  • Популяризиране на дейността на българските образователни и културни центрове.
  • Отстояване правата на училищата пред българската държава.
  • Промяна на българското законодателство за официално признаване на училищата в чужбина.
  • Взаимопомощ между училищата и обмяна на опит.
  • Финансова и материална подкрепа от страна на българската държава.
  • Изработване на специализирани програми и методики за обучение по български език в чужбина.

Уеб-сайт: http://www.abgschool.org/drupal/

abgsa

Българският сити клуб/The Bulgarian City Club/
Създаден през 1977 г., Сити клубът е най-старата подобна организация на българи  в чужбина и по негов модел се създадоха множество подобни организации на източноевропейски общности в Лондон. Мнозинството от членовете на клуба са служители на банки, хедж фондове и други финансови институции или престижни английски фирми. Поддържа собствена мрежа от социални контакти за реализиране на целите си. Работи активно за подобряване на представата за облика на България.
Почетен редседател: Кирил Сакскобургготски
Уеб-сайт: www.bgcityclub.org

 bgcityclub

Фондация «Д. Бербатов»

Фондация “Димитър Бербатов” е основана с Учредителен акт на дарение от 07. 04. 2008 г. от футболната звезда Димитър Бербатов, воден от желанието си да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на децата на България. Основната мисия на Фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света.

fdb

 219x261 1

Лондонският български хор /London Bulgarian Choir/ е британски смесен хор, базиран в Лондон. Репертоарът му се състои от обработки на българска народна музика.

От създаването му през 2000 г. хорът е ръководен от Десислава Стефанова (р. 1975), възпитаничка на старозагорския детски ансамбъл „Загорче“ и на държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“

The British-Bulgarian Society

The British-Bulgarian Society (formerly known as the British-Bulgarian Friendship Society) was established in 1952. It is a non-political organisation which aims to promote friendship, understanding and cultural relations between the people of Britain and Bulgaria.

www.bbfs.org.uk

Първа английска езикова гимназия в гр. София

 

Първа английска езикова гимназия е призната за една от най-престижните гимназии в България. Учениците й се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български и чуждестранни университети. Създадена е през 1948 г., а от 1978 г. Английската гимназия е първото българско училище в асоциация с ЮНЕСКО. Всяка година ученици на гимназията гостуват на Българското училище към Посолството в Лондон.

http://www.fels-sofia.org/index.html

Американсия университет в Благоевград

 

Американският университет в България е основан през 1991 и в момента в него се обучават над 1100 студента от 45 държави, идващи от 5 континента. Около 60% от студентите са чуждестранни. АУБ следва традиционния американски модел на образование на свободните изкуства, характеризиращ се със съвместно съжителство на студентите в модерен университетски комплекс и с високи критерии за прием. Обучението се провежда на английски език, а международните преподаватели в университета са изтъкнати учени в своята област.

Представители на преподавателите и студентите на АУБ традиционно гостуват на Българското училище към Посолството в Лондон всяка година.

http://www.aubg.bg/

Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий"

 

Националната библиотека на Република България е най - голямата библиотека в страната и най - старият културен институт в новата история на България. Българското училище към Посолството в Лондон поддържа пряк контакт с представители на Националната библиотека, подпомагайки я в осъществяване на връзките й с сродни библиотеки във Великобритания. Директорката на училището г-жа Снежина Мечева и семейството й направиха на Националната библиотека през 2012 г. голямо дарение на англоезична литература.

http://www.nationallibrary.bg/

Вестник "АзБуки", печатен орган на МОМН

 

Вестникът е правоприемник на „Училищен преглед” от 1896 г. - първото официално издание на Министерството на просвещението. Той е официално издание на МОМН. По-голяма част от тиража се разпространява чрез абонамент в училища, университети, библиотеки, издателства, държавни и местни институции. Вестникът е с абонати и зад граница - български организации, културни центрове, училища. Директорът и други преподаватели от Българското училище към Посолството в Лондон редовно изпращат информация за дейността на училището, която се публикува на страниците на изданието.

http://www.azbuki.bg/

Фондация и музей "Васил Левски", гр. Карлово 

Фондацията “Васил Левски” е учредена на 17.09.1991 год. в София. Основната й цел е популяризиране делото на един от най-великите българи по времето на Българското възраждане,  Васил Левски.

http://www.vasillevski-f.org